Politica eus

Pribatutasuna

Datuen babesari buruzko informazioa

Jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Getxoko Udalaren hirigintza-plangintzarako tratamenduan sartzen direla:

 • Fueros kalea, 1, Getxo (48992 Bizkaia).
  Telefonoa: 944660000 
  Posta elektronikoa hirigintza@getxo.eus
  CIF: P4805300C.

Tratamenduaren helburua udal-hirigintza-plangintza izango da, honako oinarri juridiko hauekin:

 

 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa bada tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. -  Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legea
 • 2159/1978 Errege Dekretua, ekainaren 23koa, Lurzoruaren Araubideari eta Hiri Antolamenduari buruzko legea garatu eta aplikatzeko hirigintzako kudeaketari buruzko araudia onartzen duena.
 • Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzeko premiazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/2008 Dekretua

 

Jakinarazten dizugu zure datuak, hala badagokio, laga ahal izango zaizkiola,

 

 • Arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeak,
 • Beste administrazio batzuk: Eusko Jaurlaritza, Estatuaren Administrazio Orokorra, Bizkaiko Foru Aldundia, Portu Agintaritza.
 • Jabetza Erregistroa
 • Epaitegiak eta auzitegiak


Interesdunak eskubidea du bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haien tratamendua mugatzeko edo aurkaratzeko, udalaren helbidera idatzizko komunikazio bat balitz (bere nortasuna egiaztatzen duen agiria barne) edo Korporazioaren egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoari hasiera emanez.

Getxoko UdalAK Datuak Babesteko Ordezkari izendatua du, eta harengana jo ahal izango du bere eskubideen erabilerari buruzko edozein kontsulta egiteko, helbide elektroniko honen bidez: datuak@getxo.eus Zure datu pertsonalak ez direla behar bezala tratatu uste baduzu, erreklamazio bat egin dezakezu Kontrol Agintaritza eskudunean.

Datuak Babesteko Euskal Bulegoa:
Beato Tomás de Zumárraga kalea, 71, 3. solairua
01008 Vitoria - Gasteiz
Tel. + (34) 945 016 230- Faxa. + (34) 945 016 231

Informazio gehiago: hemen