Eskuragarri dagoen dokumentazioa


2022ko dokumentazioa
     
Hasierako Onespenari dagokion Akordioa

 Laburpen exekutiboa

GETXO_PGOU_AI_RE00_A01
GETXO_PGOU_AI_RE00_B01
GETXO_PGOU_AI_RE00_B02
GETXO_PGOU_AI_RE00_B03
GETXO_PGOU_AI_RE01_B01
GETXO_PGOU_AI_RE01_B02
GETXO_PGOU_AI_RE01_B03
GETXO_PGOU_AI_RE02_B01
GETXO_PGOU_AI_RE02_B02
GETXO_PGOU_AI_RE02_B03
GETXO_PGOU_AI_RE03_B01
GETXO_PGOU_AI_RE03_B02
GETXO_PGOU_AI_RE03_B03
GETXO_PGOU_AI_RE04_B01
GETXO_PGOU_AI_RE04_B02
GETXO_PGOU_AI_RE04_B03

 DOKUMENTAZIO IDATZIA:

Informazio Memoria
Planaren zehaztapenen eta hartutako irtenbidearen justifikazio-memoria
Araudi orokorra
Araudi partikularraren eranskina: kalitate akustikoko helburuak betetzea
Araudi partikularra
Eraikuntza Ordenantzak
Urbanizazio-ordenantzak
Ondarearen Katalogoa
EFBA-EIT
Ingurumen memoria
 

 DOKUMENTAZIO GRAFIKOA:


 Informazio planoak

Udalerriaren kokapena

GETXO_PGOU_AI_I01

Topografikoa

GETXO_PGOU_AI_I02_B01
GETXO_PGOU_AI_I02_B02
GETXO_PGOU_AI_I02_B03

Berrikusten den HAPO

GETXO_PGOU_AI_I03.1_B01
GETXO_PGOU_AI_I03.1_B02
GETXO_PGOU_AI_I03.1_B03
GETXO_PGOU_AI_I03.2_B01
GETXO_PGOU_AI_I03.2_B02
GETXO_PGOU_AI_I03.2_B03
GETXO_PGOU_AI_I03.3_B01
GETXO_PGOU_AI_I03.3_B02
GETXO_PGOU_AI_I03.3_B03

Udalez gaindiko planeamendua

GETXO_PGOU_AI_I04.1_B01
GETXO_PGOU_AI_I04.1_B02
GETXO_PGOU_AI_I04.1_B03
GETXO_PGOU_AI_I04.2
GETXO_PGOU_AI_I04.3_B01
GETXO_PGOU_AI_I04.3_B02
GETXO_PGOU_AI_I04.3_B03
GETXO_PGOU_AI_I04.4_B01
GETXO_PGOU_AI_I04.4_B02
GETXO_PGOU_AI_I04.4_B03
GETXO_PGOU_AI_I04.5_B01
GETXO_PGOU_AI_I04.5_B02
GETXO_PGOU_AI_I04.5_B03

Antolamendurako funtsezko elementuak 

GETXO_PGOU_AI_I05_B01
GETXO_PGOU_AI_I05_B02
GETXO_PGOU_AI_I05_B03

Geologikoa

GETXO_PGOU_AI_I06.1_B01
GETXO_PGOU_AI_I06.1_B02
GETXO_PGOU_AI_I06.1_B03
GETXO_PGOU_AI_I06.2_B01
GETXO_PGOU_AI_I06.2_B02
GETXO_PGOU_AI_I06.2_B03
GETXO_PGOU_AI_I06.3_B01
GETXO_PGOU_AI_I06.3_B02
GETXO_PGOU_AI_I06.3_B03
GETXO_PGOU_AI_I06.4_B01
GETXO_PGOU_AI_I06.4_B02
GETXO_PGOU_AI_I06.4_B03

Hidrologikoa

GETXO_PGOU_AI_I07_B01
GETXO_PGOU_AI_I07_B02
GETXO_PGOU_AI_I07_B03

Elementu interesgarriak: historiko eta paisjistiko 

GETXO_PGOU_AI_I08_B01
GETXO_PGOU_AI_I08_B02
GETXO_PGOU_AI_I08_B03

Instalazioak. Hornidura elektrikoa. Argiteri publikoa

GETXO_PGOU_AI_I09_B01
GETXO_PGOU_AI_I09_B02
GETXO_PGOU_AI_I09_B03

Instalazioak. Ur-hornidura

GETXO_PGOU_AI_I10_B01
GETXO_PGOU_AI_I10_B02
GETXO_PGOU_AI_I10_B03

Instalazioak. Saneamendua

GETXO_PGOU_AI_I11_B01
GETXO_PGOU_AI_I11_B02
GETXO_PGOU_AI_I11_B03

Instalazioak. Telekomunikazioak

GETXO_PGOU_AI_I12_B01
GETXO_PGOU_AI_I12_B02
GETXO_PGOU_AI_I12_B03

Ibilgailuen eta oinezkoen bideak

GETXO_PGOU_AI_I13_B01
GETXO_PGOU_AI_I13_B02
GETXO_PGOU_AI_I13_B03

Katastroa: lurzoru urbanizaezina

GETXO_PGOU_AI_I14_B01
GETXO_PGOU_AI_I14_B02
GETXO_PGOU_AI_I14_B03

Katastroa: hiri-lurzorua eta lurzoru urbanizagarria

GETXO_PGOU_AI_I15_C01
GETXO_PGOU_AI_I15_C02
GETXO_PGOU_AI_I15_C03
GETXO_PGOU_AI_I15_C04
GETXO_PGOU_AI_I15_C05
GETXO_PGOU_AI_I15_C06
GETXO_PGOU_AI_I15_C07
GETXO_PGOU_AI_I15_C08
GETXO_PGOU_AI_I15_C09
GETXO_PGOU_AI_I15_C10
GETXO_PGOU_AI_I15_C11


 Egiturazko antolaketako planoak:

Lurraldearen egitura orokor eta organikoa

GETXO_PGOU_AI_OE01_B01
GETXO_PGOU_AI_OE01_B02
GETXO_PGOU_AI_OE01_B03

Kategoriak: lurzoru urbanizaezina

GETXO_PGOU_AI_OE02_B01
GETXO_PGOU_AI_OE02_B02
GETXO_PGOU_AI_OE02_B03

Baldintzatzaile gainjarriak

GETXO_PGOU_AI_OE03.1_B01
GETXO_PGOU_AI_OE03.1_B02
GETXO_PGOU_AI_OE03.1_B03
GETXO_PGOU_AI_OE03.2_B01
GETXO_PGOU_AI_OE03.2_B02
GETXO_PGOU_AI_OE03.2_B03
GETXO_PGOU_AI_OE03.3_B01
GETXO_PGOU_AI_OE03.3_B02
GETXO_PGOU_AI_OE03.3_B03
GETXO_PGOU_AI_OE03.4

Lurzoruaren sailkapena eta hiri-antolamenduko eremuak

GETXO_PGOU_AI_OE04_B01
GETXO_PGOU_AI_OE04_B02
GETXO_PGOU_AI_OE04_B03

Kalifikazio orokorra hiri-lurzoru eta lurzoru urbanizagarrian

GETXO_PGOU_AI_OE05_C01
GETXO_PGOU_AI_OE05_C02
GETXO_PGOU_AI_OE05_C03
GETXO_PGOU_AI_OE05_C04
GETXO_PGOU_AI_OE05_C05
GETXO_PGOU_AI_OE05_C06
GETXO_PGOU_AI_OE05_C07
GETXO_PGOU_AI_OE05_C08
GETXO_PGOU_AI_OE05_C09

Hiri-lurzorua eta lurzoru urbanizagarria garatzeko eta egikaritzeko araubideak

GETXO_PGOU_AI_OE06_C01
GETXO_PGOU_AI_OE06_C02
GETXO_PGOU_AI_OE06_C03
GETXO_PGOU_AI_OE06_C04
GETXO_PGOU_AI_OE06_C05
GETXO_PGOU_AI_OE06_C06
GETXO_PGOU_AI_OE06_C07
GETXO_PGOU_AI_OE06_C08
GETXO_PGOU_AI_OE06_C09

Hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren sistema orokorrak

GETXO_PGOU_AI_OE07_C01
GETXO_PGOU_AI_OE07_C02
GETXO_PGOU_AI_OE07_C03
GETXO_PGOU_AI_OE07_C04
GETXO_PGOU_AI_OE07_C05
GETXO_PGOU_AI_OE07_C06
GETXO_PGOU_AI_OE07_C07
GETXO_PGOU_AI_OE07_C08
GETXO_PGOU_AI_OE07_C09

Hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren komunikazio-sareak

GETXO_PGOU_AI_OE08_C01
GETXO_PGOU_AI_OE08_C02
GETXO_PGOU_AI_OE08_C03
GETXO_PGOU_AI_OE08_C04
GETXO_PGOU_AI_OE08_C05
GETXO_PGOU_AI_OE08_C06
GETXO_PGOU_AI_OE08_C07
GETXO_PGOU_AI_OE08_C08
GETXO_PGOU_AI_OE08_C09

Instalazioak: ur-hornidura

GETXO_PGOU_AI_OE09_B01
GETXO_PGOU_AI_OE09_B02
GETXO_PGOU_AI_OE09_B03

Instalazioak: saneamendua

GETXO_PGOU_AI_OE10_B01
GETXO_PGOU_AI_OE10_B02
GETXO_PGOU_AI_OE10_B03

Instalazioak: hornidura elektrikoa;  argiteria publikoa

GETXO_PGOU_AI_OE11_B01
GETXO_PGOU_AI_OE11_B02
GETXO_PGOU_AI_OE11_B03

Instalazioak: telekomunikazioak

GETXO_PGOU_AI_OE12_B01
GETXO_PGOU_AI_OE12_B02
GETXO_PGOU_AI_OE12_B03

Ondare arkitektonikoa

GETXO_PGOU_AI_OE013_C01
GETXO_PGOU_AI_OE013_C02
GETXO_PGOU_AI_OE013_C03
GETXO_PGOU_AI_OE013_C04
GETXO_PGOU_AI_OE013_C05
GETXO_PGOU_AI_OE013_C06
GETXO_PGOU_AI_OE013_C07
GETXO_PGOU_AI_OE013_C08
GETXO_PGOU_AI_OE013_C09
GETXO_PGOU_AI_OE013_C10
GETXO_PGOU_AI_OE013_C11
GETXO_PGOU_AI_OE013_C12

 Antolaketa xehatuko planoak:

Kalifikazio xehatua hiri-lurzoru eta lurzoru urbanizagarrian

GETXO_PGOU_AI_OP01_D01
GETXO_PGOU_AI_OP01_D02
GETXO_PGOU_AI_OP01_D03
GETXO_PGOU_AI_OP01_D04
GETXO_PGOU_AI_OP01_D05
GETXO_PGOU_AI_OP01_D06
GETXO_PGOU_AI_OP01_D07
GETXO_PGOU_AI_OP01_D08
GETXO_PGOU_AI_OP01_D09
GETXO_PGOU_AI_OP01_D10
GETXO_PGOU_AI_OP01_D11
GETXO_PGOU_AI_OP01_D12
GETXO_PGOU_AI_OP01_D13
GETXO_PGOU_AI_OP01_D14
GETXO_PGOU_AI_OP01_D15
GETXO_PGOU_AI_OP01_D16
GETXO_PGOU_AI_OP01_D17
GETXO_PGOU_AI_OP01_D18
GETXO_PGOU_AI_OP01_D19
GETXO_PGOU_AI_OP01_D20
GETXO_PGOU_AI_OP01_D21
GETXO_PGOU_AI_OP01_D22
GETXO_PGOU_AI_OP01_D23
GETXO_PGOU_AI_OP01_D24
GETXO_PGOU_AI_OP01_D25
GETXO_PGOU_AI_OP01_D26
GETXO_PGOU_AI_OP01_D27

Garatzeko eta gauzatzeko baldintzak hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian

GETXO_PGOU_AI_OP02_D01
GETXO_PGOU_AI_OP02_D02
GETXO_PGOU_AI_OP02_D03
GETXO_PGOU_AI_OP02_D04
GETXO_PGOU_AI_OP02_D05
GETXO_PGOU_AI_OP02_D06
GETXO_PGOU_AI_OP02_D07
GETXO_PGOU_AI_OP02_D08
GETXO_PGOU_AI_OP02_D09
GETXO_PGOU_AI_OP02_D10
GETXO_PGOU_AI_OP02_D11
GETXO_PGOU_AI_OP02_D12
GETXO_PGOU_AI_OP02_D13
GETXO_PGOU_AI_OP02_D14
GETXO_PGOU_AI_OP02_D15
GETXO_PGOU_AI_OP02_D16
GETXO_PGOU_AI_OP02_D17
GETXO_PGOU_AI_OP02_D18
GETXO_PGOU_AI_OP02_D19
GETXO_PGOU_AI_OP02_D20
GETXO_PGOU_AI_OP02_D21
GETXO_PGOU_AI_OP02_D22
GETXO_PGOU_AI_OP02_D23
GETXO_PGOU_AI_OP02_D24
GETXO_PGOU_AI_OP02_D25
GETXO_PGOU_AI_OP02_D26
GETXO_PGOU_AI_OP02_D27

 Ingurumen-azterketa estrategikoa:

Eranskin kartografikoa

Ingurune fisikoa

Kokapen Geografikoa
Litologia
Interes Geologikoa
Erliebea
Maldak
Orientazioak
Geomorfologia
Geoteknia
Iragazkortasuna
Akuiferoen Zaurkortasuna
Hidrografia
Edafologia
Landaredi Potentziala
A3 Landaredia
Lurzoruaren Erabilerak 2020
Paisaia
Batasunaren Intereseko Habitatak
Naturguneak
Ingurumen Arriskuak
Arrisku Teknologikoak
Nekazaritza eta Basozaintzako LPS
Ibaien eta Erreken Antolatzeko LPS
Hezeguneen LPS
Itsasertza Babestu eta Antolatzeko LPS
Ingurumen Kalitatearen Sintesia
Ingurumen eta Paisaia Unitate Homogeneoak

HAPO

Kalifikazio orokorra

GETXO_PGOU_AI_OE05_C01
GETXO_PGOU_AI_OE05_C02
GETXO_PGOU_AI_OE05_C03
GETXO_PGOU_AI_OE05_C04
GETXO_PGOU_AI_OE05_C05
GETXO_PGOU_AI_OE05_C06
GETXO_PGOU_AI_OE05_C07
GETXO_PGOU_AI_OE05_C08
GETXO_PGOU_AI_OE05_C09

Lurzoruaren sailkapena

GETXO_PGOU_AI_OE04_B01
GETXO_PGOU_AI_OE04_B02
GETXO_PGOU_AI_OE04_B03

I. eranskina. Lantaldea eta lantalde teknikoa
II. eranskina. Orkestren txostena
III. eranskina. Erreferentziako dokumentua
Laburpen-dokumentua
IAE

 

Jasangarritasun energetikoaren azterketa


2019ko dokumentazioa

 Generoaren ikuspegia Getxoko HAPOn

 

2018ko dokumentazioa

 Laburpen exekutiboa (memoria)

 Laburpen exekutiboa (planoak) 

 Ingurumen-txostena

 Informazio saioen aurkezpena

 

2015eko dokumentazioa

 1 LIBURUKIA  SARRERA ETA PARTE-HARTZE PROZESUA

 2 LIBURUKIA  LANTALDEAREN ALTERNATIBAK 

Memoria
Planoak L1
Planoak L2
Planoak L3
Planoak L4

 3 LIBURUKIA ALTERNATIBA TEKNIKOAK

Memoria
Planoak T1
Planoak T2
Planoak T2' 
Planoak T3
Planoak T3'

 4 LIBURUKIA  INGURUMEN FOROAREN ETA ANDRA MARI GURE LURRA ELKARTEAREN ALTERNATIBAK

Memoria
Planoak Andra Mari Gure Lurra
Planoak Ingurumen Foroa

 5 LIBURUKIA KULTURA ONDAREA

Memoria
Planoak Ondarea

 6 LIBURUKIA MUGIKORTASUN AZTERKETA ETA INGURUMEN JASANGARRITASUN TXOSTENA

Mugikortasun azterketa
Ingurumen jasangarritasun txostena

 7 LIBURUKIA ERANSKINAK

1 Eranskina
2 Eranskina
3 Eranskina
4 Eranskina
5 Eranskina
6 Eranskina
8 Eranskina
9 Eranskina
10 Eranskina
11 Eranskina
12 Eranskina