Eskuragarri dagoen dokumentazioa


2019ko dokumentazioa

 Generoaren ikuspegia Getxoko HAPOn

 

2018ko dokumentazioa

 Laburpen exekutiboa (memoria)

 Laburpen exekutiboa (planoak) 

 Ingurumen-txostena

 Informazio-saioen aurkezpena

 

2015eko dokumentazioa

 1 LIBURUKIA  SARRERA ETA PARTE-HARTZE PROZESUA

 2 LIBURUKIA  LANTALDEAREN ALTERNATIBAK 

Memoria
Planoak L1
Planoak L2
Planoak L3
Planoak L4

 3 LIBURUKIA ALTERNATIBA TEKNIKOAK

Memoria
Planoak T1
Planoak T2
Planoak T2' 
Planoak T3
Planoak T3'

 4 LIBURUKIA  INGURUMEN FOROAREN ETA ANDRA MARI GURE LURRA ELKARTEAREN ALTERNATIBAK

Memoria
Planoak Andra Mari Gure Lurra
Planoak Ingurumen Foroa

 5 LIBURUKIA KULTURA ONDAREA

Memoria
Planoak Ondarea

 6 LIBURUKIA MUGIKORTASUN AZTERKETA ETA INGURUMEN JASANGARRITASUN TXOSTENA

Mugikortasun azterketa
Ingurumen jasangarritasun txostena

 7 LIBURUKIA ERANSKINAK

1 Eranskina
2 Eranskina
3 Eranskina
4 Eranskina
5 Eranskina
6 Eranskina
8 Eranskina
9 Eranskina
10 Eranskina
11 Eranskina
12 Eranskina